18.1 C
Giurgiu
sâmbătă,13 aprilie 2024
spot_img

Proiectele de hotărâre ale Ședinței Ordinare a Consiliului Local Giurgiu

Joi, 29 iunie, aleșii locali se întrunesc, începând cu ora 14,00, în ședința ordinară a Consiliului Local Giurgiu. Pe ordinea de zi sunt trecute un număr de 21 de proiecte de hotărâre, o Notă de informare privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol în trimestrul II al anului 2023 și Petiția înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu la nr.54.353/14.06.2023, de numitul Curt Ioan domiciliat în Giurgiu.

Cele 21 de proiecte de hotărâre sunt:

    1. Proiect de hotărâre nr.139/05.05.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil de locuințe colective și spațiu de comerț-servicii”, beneficiar R’ART S.R.L.:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

    2. Proiect de hotărâre nr.145/17.05.2023 privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților educative (săli de expoziție, întâlniri, conferințe, instruiri) și de acostare (ponton pentru vasul de pasageri de 28 locuri) pentru nava ponton „DOMNIȚA MARIȚA”:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

   3. Proiect de hotărâre nr.144/17.05.2023 privind aprobarea nivelului minim al taxelor de utilizare a spațiilor din incinta navei ponton „Domnița Marița” din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, pentru anul 2023:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   4. Proiect de hotărâre nr.187/21.06.2023 privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.42 din 23 februarie 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea de apă, inclusiv branșamente Șoseaua Sloboziei”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    5. Proiect de hotărâre nr.176/15.06.2023 privind acordarea avizului Consiliului Local Giurgiu pentru prestarea de servicii funerare de către S.C. RADMAR SERVICES S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

    6. Proiect de hotărâre nr.180/20.06.2023 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr.42.733/09.05.2023, încheiat între Municipiul Giurgiu și Alianța pentru Unitatea Rromilor:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

    7. Proiect de hotărâre nr.181/20.06.2023 privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de concesiune nr.1931/04.02.2004, încheiat între Municipiului Giurgiu şi S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., pentru terenul situat în strada București, nr.70:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    8. Proiect de hotărâre nr.182/20.06.2023 privind aprobarea concesionării unui teren identificat cu număr cadastral 42349, aparținând domeniului public al Municipiul Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua Sloboziei, nr.1, Zona Istru:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   9. Proiect de hotărâre nr.183/20.06.2023 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 77,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Intrarea Ștorobăneni, FN:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    10. Proiect de hotărâre nr.184/20.06.2023 privind stabilirea oportunității vânzării directe a unui teren în suprafaţă de 30,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent Bloc 200:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   11. Proiect de hotărâre nr.185/20.06.2023 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.35.217/20.07.2021, încheiat între Municipiul Giurgiu și S.C. HERMES MEDICAL S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

12. Proiect de hotărâre nr.189/21.06.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui imobil situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, strada Dorobanți, nr.21:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    13. Proiect de hotărâre nr.196/22.06.2023 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    14. Proiect de hotărâre nr.191/22.06.2023 privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.74/30.03.2023 privind actualizarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

    15. Proiect de hotărâre nr.190/21.06.2023 privind punerea în aplicare a Deciziei Civile nr.2750/04.11.2022 prin care instanța dispune anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.324/28.08.2019:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    16. Proiect de hotărâre nr.192/22.06.2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. aferente anului 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    17. Proiect de hotărâre nr.193/2.06.2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. aferente anului 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   18. Proiect de hotărâre nr.195/22.06.2023 privind aprobarea taxelor și tarifelor practicate de Societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în reorganizare – Serviciul Cimitire:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

    19. Proiect de hotărâre nr.194/22.06.2023 privind aprobarea Raportului final nr.44717/10.10.2022 al Comisei de selecție și mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

    20. Proiect de hotărâre nr.197/23.06.2023 privind aprobarea Raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în anul 2022:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

     21. Proiect de hotărâre nr.179/20.06.2023 privind acordarea unui mandat special domnului viceprimar Muscalu Ionel, în calitate de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Sănătate Asigurată prin Apă Curată” pentru exprimarea votului în ședința din data de 30.06.2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi articole