10 C
Giurgiu
luni,22 aprilie 2024
spot_img

Președintele CJ Giurgiu, Dumitru BEIANU, raport în fața giurgiuvenilor după un an de mandat (III)

Cea de a treia parte a raportului la un an de activitate al Președintelui CJ Giurgiu, Dumitru Beianu, are în vedere prezentarea celor mai importante proiecte aflate în implementare, cu fonduri nerambursabile.

Astfel, Consililiul Județean Giurgiu are în prezent un număr de 12 proiecte în implementare, cu fonduri nerambursabile, finanțate prin programele operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, după cum urmează:

PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA 2014 – 2020

  1. “Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea conectivităţii între municipalitatea Ruse şi judeţul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T”, proiect implementat în parteneriat cu municipalitatea Ruse, cod RO-BG 418, termen finalizare februarie 2022.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea accesibilității și securității rutiere şi îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T. Bugetul este de 6 326 447,20 euro, bugetul CJ Giurgiu fiind de 1 951 928,53 euro. În cadrul proiectului se achiziționează echipamente pentru mentananța drumurilor județene conectate la reteaua TEN-T, echipamente pentru securitatea traficului precum dispozitive etilotest, radar Trucam pentru IPJ Giurgiu și echipamente pentru securitatea și fluidizarea traficului la frontieră pentru ITPF Giurgiu: indicatoare, semafor, panouri luminoase, terminale Tetra și se elaborează Strategia de securitate a traficului în regiunea CBC Ruse-Giurgiu.

2. “Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură” – termen finalizare mai 2023.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității reactive și de prevenire în caz de incendii forestiere sau inundații în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse, precum și îmbunătățirea cooperării și comunicării între organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale din România și Bulgaria în domeniul situațiilor de urgență. Proiectul are ca principală activitate achiziția de dotări cu mașini și echipamente pentru ISU Giurgiu -autospeciale de 20 t pentru transport apă, dotate cu pompă – 2 bucăţi, cameră cu braț telescopic pentru căutare/salvare, aparate protecție respiratorie cu termoviziune integrată în mască – 4 bucăţi, dar și dezvoltarea unui mecanism comun pentru intervenții la incendii forestiere în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse. Partenerul Crucea Roșie – filiala Giurgiu va achiziționa echipamente specifice de intervenție la inundații. Valoarea totală a proiectului este de 994 135,10 euro, din care buget CJ Giurgiu 498 546,41 euro.

3. “Investiții pentru o regiune sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse”, proiect implementat de către Consiliul Județean Giurgiu în calitate de lider, în parteneriat cu Direcția Generală de Apărare împotriva incendiilor și Protecție Civilă Sofia, prin Direcția de Apărare împotriva incendiilor şi Protecţie Civilă Ruse.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea managementului comun al riscurilor în zona transfrontalieră – termen finalizare ianuarie 2023. Proiectul are ca principală activitate execuția unei “Baze tehnico-materiale pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență” – clădire nouă care va cuprinde: garaj pentru autospeciale, staţie ITP, atelier pentru întreţinere şi reparaţii dotat corespunzător, spații de simulare a condițiilor de intervenție pentru antrenamentul servanților și al paramedicilor, vestiare, spații administrative precum şi achiziționarea unor echipamente specifice intervențiilor în situații de urgență. Valoarea totală a proiectului este de 5 059 800,84 euro, din care buget CJ Giurgiu 3 200 000 euro.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

1. “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu” – termen finalizare august 2022, cu posibilitate de prelungire prin act additional. Principala activitate a proiectului o reprezintă reabilitarea şi modernizarea construcţiei existente a clădirii ambulatoriului, în suprafață de 183 m.p. şi extinderea acesteia prin construcţia unui corp clădire P+1, cu toate specializările şi utilităţile necesare. Prin proiect vor fi dotate 17 cabinete medicale specifice şi 21 de spaţii din cadrul Ambulatoriului. Valoarea totală a proiectului este 2 213 507,47 euro.

2. “Centrul de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu” – termen finalizare iulie 2022. Obiectivul general al proiectului îl constituie înfiinţarea şi dotarea unui Centru social pentru persoane varstnice şi a unei Unităţi de ingrijire la domiciliu, în comuna Baneasa, pentru îmbunătățirea calității vieții, prevenirea instituționalizării și oferirea de sprijin pentru o viață independentă, persoanelor cu vârsta peste 65 de ani. Valoarea totală a proiectului este de 398 987,48 euro.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL SUERD 2014-2020 PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 1. “MANAGEMENT EFICIENT ANTI-COVID LA NIVELUL DGASPC GIURGIU – MACOV” – termen finalizare decembrie 2021.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către DGASPC Giurgiu, prin achiziţionarea de echipamente/aparatură, materiale şi echipamente individuale de protecţie, pentru angajaţii DGASPC Giurgiu și pentru beneficiarii de servicii sociale din centrele din judetul Giurgiu. Valoarea totală a proiectului este 897 091,50 euro.

2. “DOTARE MEDICALĂ PERFORMANTĂ PENTRU STOPARE COVID 19 LA NIVELUL JUDEȚULUI GIURGIU – CO-STOP” – termen finalizare decembrie 2021.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității de gestionare a cazurilor de infecţie cu virusul COVID-19, pentru răspuns util şi eficient al sistemului medical public, prin dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu cu echipamente şi aparatură medicală necesară, precum şi cu materiale şi echipamente individuale de protecţie. Valoarea totală a proiectului este 2 289 942,07 euro. Informații actualizate despre proiectele aflate în implementare se pot consulta pe website-ul oficial al instituției, www.cjgiurgiu.ro, secțiunea Programe și strategii.

Proiectele sunt implementate de echipele de implementare numite prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu, cu respectarea condițiilor asumate la depunerea acestora în cererea de finanțare, conform Ghidului solicitantului pentru fiecare program de finanțare, a contractului de finanțare sau co-finanțare, după caz și cu respectarea Manualului de implementare a proiectului pentru fiecare program de finanțare în parte, care reglementează modul de derulare a activităților proiectului, termene, reguli depunere cereri de rambursare.

Totodată, în procesul de scriere/depunere și mai ales implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, am elaborat și ulterior aprobat Codul de conduită și de evitare a conflictului de interese al angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu care implementează proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru o activitate de implementare a proiectelor transparentă, evitarea riscurilor de apariție a conflictelor de interese, situațiilor de nereguli/fraude și evitarea aplicării de corecții financiare.

De asemenea, pentru următoarea perioadă de programare, 2021-2027, CJ Giurgiu și-a determinat obiectivele/prioritățile de investiții viitoare, respectiv un număr de peste 45 de idei de proiecte, care ar putea fi finanțate prin POR, PNRR, INTERREG VI A România- Bulgaria, fonduri norvegiene, PODD, PO Sănătate, POCA, proiecte care vizează în principal reabilitare drumuri județene, construire sediu Serviciu Judeţean de Ambulanţă Giurgiu, construirea unui nou Spital Judeţean de Urgenţă, construire Centru servicii paliative în regim de spitalizare continuă, eficientizare energetică sediu CJ Giurgiu, reabilitare, construire/modernizare/dotare, eficientizare energetică centre de asistență socială din județul Giurgiu, inclusiv sediu D.G.A.S.P.C. Giurgiu, construirea unui centru judeţean de excelenţă, campus școlar profesional și tehnic/dual în municipiul Giurgiu, digitalizare la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu/digitalizarea serviciilor Spitalului de Pneumofiziologie Izvoru, valorificarea turistică durabilă a monumentelor istorice din județ, creșterea capacității administrative a CJ Giurgiu, digitalizarea serviciilor sociale județene, a celor de evidența populației, digitalizarea managementului și gestiunii rețelelor de apă, valorificarea surselor regenerabile de energie, amenajare trasee biciclete, ș.a.m.d.

După publicarea variantei oficiale a ghidurilor solicitantului, personalul structurilor de resort din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu va analiza încadrarea priorităților de investiții identificate și cuprinse în Strategia de dezvoltare a județului Giurgiu aferentă perioadei 2021 – 2027, elaborată în cadru proiectului IREM, în aria de eligibilitate a programelor și condițiile specifice ale programelor operaționale finanțatoare și va elabora și depune cererile de finanțare pentru ideile de proiecte/prioritățile de investiții identificate, în vederea atingerii obiectivului general asumat al Consiliului Județean Giurgiu, respectiv dezvoltarea economico-socială a județului Giurgiu.

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi articole