13.2 C
Giurgiu
vineri,1 decembrie 2023
spot_img

Se caută director general…Doritorii a se adresa la…

După o primă tentativă eșuată de ocupare a postului de director general al Casei Județene pentru Asigurări de Sănătate Giurgiu (când singurul candidat a obținut puțin peste nota 2!!! la proba scrisă) iată că CNAS anunță organizarea unei noi runde de concurs pentru ocuparea acestei funcții.

Iată, mai jos, cum sună anunțul celor de la CNAS:

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu sediul în București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S 19, sector 3, organizează concurs în data de 16 iunie 2021, ora 10°°, pentru ocuparea funcției vacante de Director General la CAS Alba, CAS Arad, CAS Argeș, CAS Bihor, CAS Botoșani, CAS Brăila, CAS Brașov, CAS Buzău, CAS Caraș Severin, CAS Călărași, CAS Constanța, CAS Covasna, CAS Dâmbovița, CAS Dolj, CAS Galați, CAS Giurgiu, CAS Gorj, CAS Harghita, CAS Hunedoara, CAS Ialomița, CAS Ilfov, CAS Mureș, CAS Mehedinți, CAS Neamț, CAS Olt, CAS Prahova, CAS Satu-Mare, CAS Sălaj, CAS Suceava, CAS Teleorman, CAS Timiș, CAS Vaslui, CAS Vâlcea, CAS Vrancea, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 04.06.2021 (inclusiv), până la ora 14j0.

Pe data de 09.06.2021 se vor afișa rezultatele selecției dosarelor de concurs „pe^bază^ îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.                                                                                                                                                                                 Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la CNAS— Cabinet Președinte până la data de 10.06.2021 inclusiv, se soluționează și afișează la sediul CNAS în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Concursul constă într-o probă scrisă ce se va desfășura în data de 16.06.2021, începând cu ora 10°° și interviu ce se va desfășura în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise în condițiile HG nr.286/2011. Proba scrisă se susține din bibliografia anexată la prezentul anunț și care face parte integrantă din acesta.

Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, a cunoștințelor teoretice, practice și a abilităților/competențelor manageriale, cu respectarea HG nr.286/2011 și Ordinul Președintelui CNAS nr.973/2020.

Proba scrisă se va desfășura la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București din Splaiul Independenței 169, București 050098, având în vedere contextul generat de evoluția situației epidemiologice actuale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Proba interviu se va susține la sediul CNAS din București, Calea Călărașilor nr.248, bl.S19, sector 3. Planul de management ce va fi prezentat în cadrul interviului, va fi depus în formă scrisă odată cu dosarul de înscriere la concurs. Planul de management va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar.”.

În ceea ce privește condițiile de participare, iată care sunt acestea:

„pregătirea profesională și experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:

(i)     pregătire de bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

(ii)     pregătire complementarâ/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/specializări/competențe/master/doctorat (dovedite prin acte);

(iii)     vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);

(iv)        activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 2 ani;

b)       candidații vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;

c)       candidații vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;

d)     candidații vor prezenta planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

e)       să aibă capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială);

f)      să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical și act doveditor;g)     să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada facându-se prin cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit condapgnW^. penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate);

 • h)       să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal – dovada prin cazier fiscal;
 • i)         să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;
 • j)       să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

Nici documentele ce trebuie depuse la dosar nu sunt de lepădat…

 • formular de înscriere la concurs (se va menționa numele, prenumele, adresa completă telefon, fax) – pus la dispoziția candidaților de către Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal a CNAS;
 • –        copie act de identitate;
 • –        curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;
 • –      adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de depunerea dosarului;
 • –        declarație notarială care să ateste capacitatea de exercițiu deplină;
 • –      cazier judiciar sau declarație notarială din care să rezulte că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția de Director General (în condițiile art.6 alin.(l) lit. e ) și alin.(3) din HG nr.286/2011);
 • –        cazier fiscal;
 • –      document justificativ care să ateste calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Dovada calității de asigurat se realizează prin modalitatea electronică de verificare a calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar în situația în care, în urma interogării, persoana nu apare în aplicația menționată, se realizează printr-un document justificativ – adeverință, conform art. 12 din Ordinul Președintelui CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat;
 • –        copie a diplomei de licență care dovedește absolvirea studiilor de lungă durată;
 • –      copie a carnetului de muncă sau orice alt înscris doveditor (ex.adeverință, contract de muncă) al vechimii în specialitate de minimum 7 ani și al activității desfășurate în funcții de conducere de minimum 2 ani. Informațiile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă înscrisul doveditor pentru vechimea în muncă/în specialitate sunt prevăzute în modelul de adeverință anexat;
 • –      copii după actele de studii, perfecționare, specializare care atestă pregătirea complementară/managerială în domeniul de activitate sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/specializări/competențe/master/doctorat;
 • –      recomandare de la ultimul loc de muncă (aceasta trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei) sau copie a fișei /raportului de evaluare a performanțelor profesionale întocmită la ultimul loc de muncă

– planul de management în formă scrisă, din care să rezulte abilitățile manageriale, adaptate la indicatorii de referință asociați standardelor de performanță specifice funcției de Director General al CAS în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi articole