26 C
Giurgiu
sâmbătă,13 iulie 2024
spot_img

ANUNŢ  PUBLICITAR privind închirierea unui teren din domeniul public al municipiului Giurgiu

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, tel.0246.211.627, fax. 0246.215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455,

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Teren în suprafață de 1,00 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în incinta Colegiului Național “Ion Maiorescu” Giurgiu, Strada Nicolae Droc Barcian, Nr.8, conform Caietului de sarcini, H.C.L.Municipiul Giurgiu nr.301/26.10.2023 și OUG 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Prin solicitare scrisă de la sediul Municipiului Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte,  Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

119 lei/exemplar care se achită în numerar la Directia de Taxe si Impozite Locale Giurgiu, sau în cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Giurgiu, cod fiscal 4852455.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.07.2024, ora 10:00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.07.2024, ora 16:30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Fiecare participant depune un singur exemplar de ofertă într-un plic sigilat.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

30.07.2024, ora 13:00, Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, Sala Parter.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunal Giurgiu  – Secţia  Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, Jud. Giurgiu tel. 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

02.07.2024.

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi articole