26 C
Giurgiu
sâmbătă,13 iulie 2024
spot_img

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 27 IULIE 2023

Joi, 27 iulie, începând cu ora 14,00, aleșii locali se reunesc, în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Giurgiu, în ședința ordinară aferentă lunii iulie. Iată, mai jos, care sunt proiectele ce vor fi discutate în cadrul ședinței:

       I. PROIECTE HOTĂRÂRI:

    1. Proiect de hotărâre nr.219/18.07.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții al Sport Club Municipal ,,DUNĂREA 2020” Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    2. Proiect de hotărâre nr.221/19.07.2023 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

   3. Proiect de hotărâre nr.217/17.07.2023 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

    4. Proiect de hotărâre nr.223/19.07.2023 privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la examenul de  Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat, anul 2023 din instituţiile de tip gimnazial și liceal din Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

    5. Proiect de hotărâre nr.222/19.07.2023 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, instituţie aflată în subordinea  Consiliul Judeţean Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

    6. Proiect de hotărâre nr.209/13.07.2023 privind abrogarea Hotărârii nr.338/27.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    7. Proiect de hotărâre nr.210/13.07.2023 privind prelungirea duratei de folosință gratuită a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

     8. Proiect de hotărâre nr.211/14.07.2023 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

     9. Proiect de hotărâre nr.213/14.07.2023 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.25.889/13.12.2006, încheiat între Municipiului Giurgiu şi Bălăceanu Cristina Luciana:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

    10. Proiect de hotărâre nr.212/14.07. 2023 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spațiu, identificat cu număr cadastral 36341 – C1-U1, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, strada Ierusalim 3000:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   11. Proiect de hotărâre nr.214/14.07.2023 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spațiu, identificat cu număr cadastral 36341 – C1-U2, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, Strada Ierusalim 3000:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

12. Proiect de hotărâre nr.215/14.07.2023 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 688 mp., înscris în Cartea funciară nr.34031:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    13. Proiect de hotărâre nr.218/18.07.2023 privind declararea unei locuințe aflate în fondul de locuințe sociale al Municipiului Giurgiu drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   14. Proiect de hotărâre nr.227/21.07.2023 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

    15. Proiect de hotărâre nr.226/20.07.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Giurgiu, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici și alocării din bugetul local a valorii cofinanțării investițiilor și împuternicirea domnului Viceprimar Muscalu Ionel în calitate de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” pentru exprimarea votului în favoarea proiectului:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

    16. Proiect de hotărâre nr.220/19.07.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada august – octombrie 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       II.  INFORMĂRI:

     1. Raportul nr.8.635/19.07.2023 privind activitatea asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav – Semestrul I anul 2023, înaintat de Direcția de Asistență Socială Giurgiu cu adresa nr.8638/19.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu sub nr.65.773/20.07.2023.

     III.  DIVERSE:

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi articole