26 C
Giurgiu
sâmbătă,13 iulie 2024
spot_img

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 26 OCTOMBRIE 2023

       I. PROIECTE HOTĂRÂRI:

     1. Proiect de hotărâre nr.244/11.08.2023 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru din Municipiul Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

    2. Proiect de hotărâre nr.310/06.10.2023 privind alocarea sumei de 275.013,60 lei în vederea acordării cadourilor de CRĂCIUN antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din Municipiul Giurgiu:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

    3. Proiect de hotărâre nr.312/13.10.2023 privind rectificarea erorii materiale din Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Giurgiu, Anexa 1 la Contractul nr.36.550/06.08.2019:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

    4. Proiect de hotărâre nr.313/13.10.2023 privind aprobarea prețului local al energiei termice livrată populaţiei precum şi preţul local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

   5. Proiect de hotărâre nr.314/13.10.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii Pază Publică Giurgiu S.A. pe anul 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    6. Proiect de hotărâre nr.315/13.10.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. pe anul 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    7. Proiect de hotărâre nr.316/16.10.2023 privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. a unui mijloc fix:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   8. Proiect de hotărâre nr.318/16.10.2023 privind modificarea art.1 și Anexei la Hotărârea nr.416/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   9. Proiect de hotărâre nr.319/16.10.2023 privind darea în administrare a unei suprafețe de teren situată în Municipiul Giurgiu, strada Gloriei, nr.21, către Direcția de Asistență Socială Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    10. Proiect de hotărâre nr.320/17.10.2023 privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii gestionare câini fără stăpân practicate de către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. –  în reorganizare:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

   11. Proiect de hotărâre nr.321/17.10.2023 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.24.963/04.12.2006, încheiat între Municipiului Giurgiu şi societatea VP MAGASSIN S.A., pentru terenul situat în Piața Centrală, aferent Spațiului Comercial nr.50:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

   12. Proiect de hotărâre nr.322/17.10.2023 privind aprobarea încetării Contractului de asociere în participație nr.35.033/09.08.2022 modificat prin Actul adițional nr.1 și Actul adițional nr.2,  încheiat între Municipiului Giurgiu şi Asociația Sportivă Club Sportiv AS CARMEN BUCUREȘTI 1937:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

    13. Proiect de hotărâre nr.323/17.10.2023 privind încheierea Actului adițional nr.5 la Contractul de închiriere nr.48.261/2016, încheiat între Municipiului Giurgiu şi EXCHANGE BILL POINT S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   14. Proiect de hotărâre nr.324/17.10.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spații excedentare situate în incinta Colegiului Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” și în incinta Colegiului Național „Ion Maiorescu” din Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    15. Proiect de hotărâre nr.325/17.10.2023 privind constatarea dreptului de proprietate privată și aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului situat în strada Nicolae Bălcescu, adiacent nr.6:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

    16. Proiect de hotărâre nr.326/18.10.2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu, a unor lămpi de iluminat stradal și console de susținere, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    17. Proiect de hotărâre nr.328/19.10.2023 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.80/30.03.2023 documentației tehnico – economice (faza DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice – Grădinița cu program prelungit nr.1 Prichindeii”, care va fi realizat prin proiectul „Renovare energetică moderată Grădiniță cu Program Prelungit „Prichindeii” din Municipiul Giurgiu”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    18. Proiect de hotărâre nr.329/19.10.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    19. Proiect de hotărâre nr.330/19.10.2023 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    20. Proiect de hotărâre nr.331/19.10.2023 privind aprobarea Contului de execuţie consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul III 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    21. Proiect de hotărâre nr.332/20.10.2023 privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    22. Proiect de hotărâre nr.327/18.10.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada noiembrie 2023 – ianuarie 2024:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

    23. Proiect de hotărâre nr.333/20.10.2023 privind aprobarea și mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarului a Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. să aprobe achiziționarea de servicii de consultanță, asistare și reprezentare juridică, în condițiile legii:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

    24. Proiect de hotărâre nr.334/20.10.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu SA pe anul 2023

     – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

     II.  INFORMĂRI:

     1. Informarea nr.91.477/12.10.2023 întocmită de Direcția Economică privind solicitarea de surse bugetare de finanțare din Fondul de Rezervă bugetară la Dispoziția Guvernului prevăzut în Bugetul de Stat pe anul 2023.

     2. Nota nr.89.391/06.10.2023 întocmită de Secretarul General al Municipiului Giurgiu privind rectificare eroare materială strecurată în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.286/05.10.2023.

     3. Adresa domnului Niculescu Paul Valerian, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu la nr.94.246/18.10.2023, prin care depune Sentința Civilă nr.542/14.02.2023 pronunțată de Tribunalul Giurgiu – Secția Civilă, în Dosarul nr.542/122/2022, prin care instanța hotărăște anularea parțială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.110/29.04.2021, în sensul că art.2 din cuprinsul acesteia, bonificația de 10 O/O pentru plata cu anticipație se aplică și în cazul taxelor pe clădiri și teren reglementate de art.455, alin.(2) și art.463, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

      III.  DIVERSE:

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi articole